Algemeen

De wedstrijd wordt gehouden volgens de bepalingen van het Reglement voor Roeiwedstrijden van de KNRB (RvR. Zie ook www.knrb.nl). Daarnaast gelden de onderstaande aanvullende bepalingen.

Wedstrijd

De TWW is een tijdwedstrijd die wordt verroeid op het Twentekanaal over een afstand van 4000 meter. De start is net ten oosten van de Annabrug in Delden, de finish is voor het clubgebouw van Tubantia (zie de baankaart voor een schematische weergave van de baan). De wedstrijd is opgedeeld in drie blokken. Op de website van de TWW is aangegeven welke velden in welk blok worden zijn ingedeeld. Overroeien is niet mogelijk.

Wedstrijdbaan

Tijdens elk blok van de wedstrijd is het scheepvaartverkeer gestremd en zijn er geen oproeiende ploegen in de baan. De hele breedte van het kanaal kan dus worden gebruikt.
Er zijn twee bruggen in de wedstrijdbaan. Ongeveer 1 km na de start ligt de Vossinkbrinkbrug. Daar is de wedstrijdbaan versmald. Twee ploegen kunnen er naast elkaar doorheen als de hele breedte van de brugopening gebruikt wordt. Artikel 51 van het RvR over oplopen is hier onverkort van toepassing. Dat betekent dat een oplopende ploeg niet een zodanige koers mag varen dat het de opgelopen ploeg het roeien onmogelijk maakt. De opgelopen ploeg moet echter wel de brugopening zodanig passeren dat de oplopende ploeg ongehinderd door kan varen.
De tweede brug in de wedstrijdbaan, ongeveer 500m vóór de finish is net zo breed als het kanaal en is dus geen obstakel. In de laatste 100m van de wedstrijdbaan is de baan aan beide zijden iets versmald. Aan stuurboord staat een remmingswerk op ongeveer 5m uit de kant, aan bakboord kunnen terugvarende ploegen al aankomen aan het vlot. Daarvoor is een strook van 10m gereserveerd. Beide versmallingen zijn met boeien aangegeven.

 

Oproeien

Doordat de scheepvaart zo weinig mogelijk hinder van de wedstrijden mag hebben, zijn er tussen de blokken scheepvaartpauzes ingelast. De tijd die gebruikt kan worden om op het water te gaan is daardoor beperkt. De tijd dat de vlotten open zijn, is voldoende om alle boten het water op te krijgen, maar dat lukt niet als iedereen op het laatste moment het water op wil. De riemen worden door vrijwilligers naar het vlot gedragen. Als alle ploegen de aanwijzingen van de vlotcommissarissen snel opvolgen gaat alles goed. Het vlot gaan 30 minuten voor de start van een blok dicht. Daarna kan er niet meer worden opgeroeid.

Terugroeien

Na het passeren van de finish dient men door te varen tot aan de brug. Maak zo snel mogelijk na aankomst het finishgebied vrij voor nog aankomende ploegen. Bij de brug wordt gekeerd en in kiellinie aan stuurboord terug gevaren naar het vlot. Denk erom dat er nog steeds ploegen aan hun wedstrijd bezig kunnen zijn, die over de hele breedte over de finishlijn kunnen komen. Wacht voor de finishlijn en wacht op aanwijzingen van de vlotcommissarissen om aan het vlot te komen.

Rugnummers

De rugnummers zijn op de dag zelf verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat in het clubgebouw van de vereniging vanaf 07.30 uur. De nummers worden alleen verstrekt als het wedstrijdgeld is voldaan. Er wordt een borg gevraagd van € 10.
Tijdens het oproeien en tijdens de wedstrijd dient het rugnummer zichtbaar op de rug van zowel de stuur als de roeier op boeg gedragen te worden. Bij ongestuurde nummers draagt de slag een nummer op de borst en de boeg een nummer op de rug.
De wedstrijdleiding aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het niet of foutief opnemen van tijden van deelnemers waarvan de rugnummers niet of slecht zichtbaar zijn (niet goed opgespeld, bedekt door kleding of lange haren). De rugnummers ontvangen wij na de wedstrijd graag retour. U krijgt dan uw borg terug.

Wedstrijdtenue

De deelnemende ploegen dienen het voorgeschreven tenue (shirt en broek) van hun vereniging zichtbaar te dragen. Dat betekent dat extra (warme) kleding nooit over, maar onder het wedstrijdtenue gedragen dient te worden.
In verband met de veiligheid is het verplicht dat de stuurman een zwemvest draagt. Daaraan wordt streng de hand gehouden.

Tijdwaarneming

Van iedere ploeg wordt de tijd waarin de baan is afgelegd opgenomen door middel van elektronische tijdmeting. In een veld is de deelnemer met de snelste tijd winnaar. Bij gelijke tijden verkrijgt men een gelijke klassering. Er wordt niet overgeroeid.
De absolute tijd van elke ploeg wordt ook omgerekend naar een gecorrigeerde tijd. Deze omrekening gebeurt op basis van een vaststaande tabel met correctiefactoren voor geslacht, leeftijd en boottype. Op basis van deze gecorrigeerde tijden worden prijzen uitgereikt

Prijzen

Per veld wordt een prijs uitgereikt aan de ploeg die de snelste gecorrigeerde tijd heeft.
De ploeg die de snelste gecorrigeerde tijd heeft, is overall winnaar en krijgt daarvoor de overall prijs: de Sneeuwbol.

Startvolgorde

De deelnemende ploegen vertrekken in de volgorde van hun rugnummers. De volgorde van ploegen in een veld is door loting vastgelegd.
Opstellen voor de start
De deelnemende ploegen dienen zich tenminste 10 minuten voor het officiële starttijdstip achter de startlijn te bevinden. Ploegen die te laat aan de start (of aan het vlot) verschijnen, kunnen worden bestraft met achteraan sluiten in de heat of met uitsluiting van de wedstrijd.

Start

De deelnemende ploegen starten met tussenpozen van 15 seconden vanuit een varende positie (zgn. “vliegende start”). Tussen de starts van twee velden is het tijdsverschil minimaal 60 seconden. Op 60 meter voor de startlijn is een oriënteringslijn (voorstart) aangegeven. Het passeren van de voorstart geschiedt op commando van de voorstarter. Bij het passeren van de startlijn roept de starter “DOOR” en wordt de starttijd geklokt en genoteerd.
De velden in blok 1 starten om 10:00 uur.
De velden in blok 2 starten om 12:30 uur.
De velden in blok 3 starten om 15:00 uur.

Zie ook het programma, elders op deze site voor opening en sluiting van de vlotten. Te laat bij de vlotten kan inhouden dat er niet gestart kan worden.

Verenigingsvertegenwoordiger

Voor een vlotte en goede afhandeling van eventuele protesten en/of incidenten dient een verenigingsvertegenwoordiger aanwezig te zijn op Tubantia tot 60 minuten na de laatste finish.
Als er geen verenigingsvertegenwoordiger aanwezig is op Tubantia en er op het mobiele telefoonnummer van de in het KNRB-inschrijfsysteem voor de bewuste vereniging opgegeven contactpersoon ook niet wordt opgenomen, kan er in geval van protest en/of voorgenomen sanctie tegen een bepaalde deelnemer, geen wederhoor plaatsvinden.
Contact Wedstrijdleiding: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0655821734
Adres op de wedstrijddag: T.R.V Tubantia Kanaaldijk 10, 7555 PN Hengelo.
Telefoon clubhuis: 074 2434190

Straf

Bij een overtreding van het Reglement voor Roeiwedstrijden, deze wedstrijdbepalingen of het niet opvolgen van mondeling gegeven aanwijzingen van de jury kan aan een ploeg een waarschuwing krijgen. Bij een tweede waarschuwing kan besloten worden tot het achteraan sluiten in de heat, dan wel uitsluiting van de wedstrijd.

Protest

Eventuele protesten kunnen direct na de wedstrijd ingediend worden bij het hoofd van de Jury.

Overig

T.R.V. Tubantia draagt geen verantwoordelijkheid voor het verlies van geld, kostbaarheden en dergelijke uit de kleedkamers.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt voorjunior twee €12,00, senior twee €14,00, junior vier 24,00, senior vier 28,00, junior acht 48,00 en senior acht 56,00. Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd dient het inschrijfgeld te zijn voldaan(Bankrekening NL51ABNA0474682722 46 t.n.v. TRV Tubantia, Hengelo). Bij het terugtrekken van de inschrijving na de loting zonder geldige reden vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

De loting van de TWW 2019 is uitgevoerd en zal in de loop van de dag op deze site verschijnen.

 

Met groet,

Ronald van 't Oever

 

 

 

 

TWW 2018 was als volgt....

HEAT 1   2018

RUGNR

Type

Club

Slag

Bootnaam

 

1

D 8+

Euros

Hopman, Elianne

Gibraltar

euros

2

D 8+

De Waal

Claassen, Femke

Zeearend

euros

11

H 4+

Euros

Wijntjes, Mart

Lillo

euros

12

H 4+

Euros

Haren, Stefan van

N. van Steenis

euros

13

H 4+

Euros

Heijtmeijer, Sander

R.A. Röell

euros

14

H 4*

Weesp

Verbrugge, Jeroen

Delphine

euros

15

H 4*

Tubantia

Hinrichs, Johan

Roombeek

euros

16

H 4*

Hoop

Sprokholt, Willem

  euros

17

H 4*

Hemus

Spronsen, Robert van

Vlasakkers

euros

18

H 4*

Jason

Leeuwen, Jan Peter van

Middelwaard

19

H 4*

Grift

Walgemoed, Gert-Jan

Eendrachtspreng

euros

20

H 4*

Honte

Dieleman, Marijn

Regge

euros

21

H 4*

IJssel

Mariën, Roel

Watergeus

 euros

25

H 4x

Hoop

Hylkema, Sietze

  euros

28

M18 4*

Eem

Veendorp, Cia

Kloek

euros

29

M18 4*

Jason

Wechel, Carmen te

Rene

30

Mix 2x

Thyro

Klok, Geertje

Alliante

euros

31

Mix 2x

Zwolsche

Nieuwenhuis, Albert

Nico Rienks

euros

32

Mix 2x

Zwolsche

Veen, Mathieu van der

Sassenpoort

euros

33

Mix 2x

Zwolsche

Aarst, Marjolijn van

Zamenhof

euros

34

Mix 2x

Vada

Valkenburg, Johan van

Pica Pica

euros

35

Mix 2x

De Waal

Luckers, Erik

Gaius

euros

36

Mix 2x

Münster

Kreie

   

37

Mix2x

Weesp

Schalij

  euros

40

J18 2x

Salland

Doldersum, Idwer

Jubelbeek

 euros

41

J18 2x

Tubantia

Vaarhorst, Luco

Vlierbeek

euros

42

J18 2x

Jason

Dungen, Nikolai van den

Beyenwaard

euros

43

J18 2x

Tubantia

Bodegom, Jules

Woolderbeek

euros

44

J18 2x

Tubantia

Doldersum, Idwer

Jubelbeek

euros

46

H C4+

Euros

Poortman, Bram

Marinus

euros

47

H C4+

Amycus

Holtrop, André

Aalscholver

48

H C4+

Jason

Hodzelmans, Maarten

Groene Rivier

50

D C4*

Ank

Meijer, Nanja

Fuut

51

D C4*

Thyro

Grijsen-Hof, Iris

Nelson

euros

52

D C4*

De Waal

Pinkster, Manu

Twekkelerbeek

euros

53

D C4*

De Waal

Grinsven, Nonja van

Nero

euros

56

Mix C2x

Tubantia

Prinsen, Anita

Azelerbeek

euros

 


 

HEAT 2   2018

RUGNR

type

Club

Slag

Bootnaam

 

60

H 4-

Hemus

Gerritsen, Jeroen

Hoevelaken

 

61

H 4-

Jason

Pol, Pim van der

Groote Pleij

62

H 4-

Amycus

Veldhuis, Jan-Willem

JH Hulshof

euros

63

H 4-

Naarden

Lohman, Allard

Karabijn

 euros

64

H 4-

Amycus

Hummelink, Hans

Ariadne

euros

70

D 4*

Daventria

Hooijer, Nelleke

Lebuinus

 euros

71

D 4*

Tubantia

Hinrichs-Storm, Frederieck

Roombeek

euros

72

D 4*

Vada

Everdingen-Horsman, Hanneke van

Botaurus

euros

73

D 4*

Zwolsche

Groot, Linda

De Vrolijkheid

euros

74

D 4*

Hemus

Rietmeijer, Marloes

Vlasakkers

euros

75

D 4*

Diep

Lucas-Bouwman, Marthy

Eleq

euros

76

D 4*

Amenophis

Selles, Marian

Puck

 euros

77

D 4*

Amycus

Emmink, Herma

Zilvermeeuw

euros 

78

D 4*

Ank

Westerling, Paulien

Zilverreiger

 euros

79

D 4*

Daventria

Kortstee, Ans

Marcellinus

 euros

80

D 4*

Naarden

Schut, Theda

Morgenster

 euros

81

D 4*

Diep

Volkers, Marleen

Thijssengracht

euros

82

D 4*

De Waal

Bunningen, Carin van

Verbeia

euros

83

D 4*

Euros

Foppen, Rachel

  euros

85

D 4*

Thyro

Klok, Geertje

  euros

86

D 4x

DDP

Meijer, Ina

Weezebeek

 euros

90

H 2x

Weesp

Vree, Cock

Roskam

euros

91

H 2x

Tubantia

Groothuis, Sam

Vlierbeek

euros

92

H 2x

Orca

Kooij, Floris

Nieuwe Oelerbeek

 euros

93

H 2x

Dudok

Gommers, Sander

Sjaak Massop

 euros

94

H 2x

Daventria

Schaap, Martin

Tweestrijd

 euros

95

H 2x

Tubantia

Laarhoven, Jan van

Jubelbeek

euros

96

H 2x

Zwolsche

Benstein, Christian

Nico Rienks

euros

97

H 2x

Diep

Klarenbeek, Jasper

Beukers

euros

98

H 2x

Hoop

Sprokholt, Willem

Rethmeijer

euros

99

H 2x

Tromp

Jorritsma, Ruurd

Van Noort

 euros

100

H 2x

Vada

Spuij, Machiel

Pica Pica

 euros

101

H 2x

Ank

Geijs, Bas

Pijlstaart

 euros

102

H 2x

Binnenmaas

Emmen, Harald van

Tootega

 

103

H 2x

Dudok

Volaart, Patrick

Martin van Vianen

 euros

104

H 2x

Tromp

Koolschijn, Wouter

Bruynsveld

 euros

115

M18 2x

Zwolsche

Kloos, Renée van der

Hanzestad

euros

116

M18 2x

Jason

Wechel, Carmen te

Beyenwaard

117

M18 2x

Tubantia

Koning ter Heege, Roos

Woolderbeek

euros

118

M18 2x

Eem

Veen, Marte van der

Bosruiter

euros 

119

M18 2x

Zwolsche

Horst, Lise ter

Grauwe Gans

euros

120

M18 2x

Eem

Morshuis, Merel

Bestevaer

 eem

121

M18 2x

Weesp

Hin

  euros

125

H C4*

Amenophis

Geul, Berry

Achnaton

 amenophis

126

H C4*

Thyro

Rinzema, Kees

Nelson

euros

127

H C4*

Ank

Laan, Bart van der

Fuut

 euros

128

H C4*

Vada

Geensen, Bram

Mooievaart

 euros


 

 

HEAT 3   2018

RUGNR

type

Club

Slag

Boot

 

130

H 8+

Euros

Smoorenburg, Joost van

Puerto de Cavite

 euros

131

H 8+

Zwolsche

Bezemer, Jan

Jan Upmeyer

euros

132

H 8+

Jason

Ligtenberg, Wim Jan

Anke vaart

133

H 8+

Amycus

Veldhuis, Jan-Willem

Zeearend

 euros

134

H 8+

Hemus

Legger, Martijn

Amersf. Berg

euros 

135

H 8+

Tubantia

Jonge, Taeke de

Corbeek

euros

136

H 8+

De Waal

Goedegebuure, Floris

   euros

140

Mix 4+

Compagnie

Dam, Wendy

Glazenmaker

 euros

141

Mix 4*

Zwolsche

Botjes, Cederick

De Vrolijkheid

euros

142

Mix 4*

Daventria

Gianotten, Roos

Radboud

 euros

143

Mix 4*

Vada

Spuij, Machiel

Botaurus

 euros

144

Mix 4*

De Waal

Terpstra, Katinka

Optio

 dewaal

145

Mix 4*

Compagnie

Rijdt, Jurgen van de

Speerwater

 euros

146

Mix 4*

Euros

Boer, Geeske

R.A. Röell

euros

147

Mix 4*

De Waal

Luckers, Erik

Balans

 euros

148

Mix 4x-

“Münster und mehr”

Stehr

   

150

J18 4*

Zwolsche

Immeker, Jelmer

Twistvliet

euros

151

J18 4*

Tubantia

Vaarhorst, Luco

Regge

euros

152

J18 4*

Jason

Dungen, Nikolai van den

Rene

153

J18 4*

Leerdam

Potters, Raoul

   euros

155

H 2x

Vada 'BuMed'

Valkenburg, Johan van

Pica Pica

 euros

160

D 2x

Zwolsche

Ottens, Jeannette

Carolus Clusius

euros

161

D 2x

Daventria

Snippe, Marjolein

Kijkom

 euros

162

D 2x

Isala

Wilms, Inge

Jubelbeek

euros

163

D 2x

Aengwirden

Stok, Edith

Twa-yn-Ien

aengwirden

164

D 2x

Gorcumse

Waard, Nelleke de

Smient

 euros

165

D 2x

Diep

Zwieten, Bella van

Steenwijkerdiep

euros

166

D 2x

IJssel

Peelen, Carla

WaterCAS

 euros

170

Mix C4+

Thyro

Versluis, Herman

Yukon

euros

171

Mix C4*

Vada

Kooi, Merel

Mooievaart

euros 

172

Mix C4*

De Waal

Peters van Ton, Nienke

Nero

euros

173

Mix C4*

De Waal

Pulles, Simone

Boekelerbeek

euros

174

Mix C4*

De Waal

Borgesius, Filip

Twekkelerbeek

euros

 

 

2019

De uitslagen van de TWW gehouden op zondag 10 februari 2019

Uitslagen Heat 1 t/m 3

Uitslagen Overall

2018

De uitslagen van de TWW gehouden op zondag 11 februari 2018

Uitslagen Heat 1

Uitslagen Heat 2

Uitslagen Heat 3

Uitslagen Overall

2017

De uitslagen van de TWW gehouden op zondag 12 februari 2017.

Uitslagen

2016

De uitslagen van de vorige TWW gehouden op zondag 14 februari 2016.

Rectificatie:

Er zijn twee fouten geslopen in het overzicht van de overall klassementen die zijn vermeld in de bijlagen:

 • startnummer 47; mix-dubbel; leeftijd boeg (Jan Jaap Kroes [1959 ipv 1980]) Nieuwe gecorrigeerde tijd: 18,34 ipv 19,27.
 • startnummer 125; H8; leeftijd roeier op '7' Jan Peter van Leeuwen (1953) [abusievelijk Jan Peter van Leeuw (1964) gebruikt]; Nieuwe gecorrigeerde tijd 16,30 ipv 16,34.

Excuus voor de fouten.

Uitslagen overall

Uitslagen per categorie

Uitslagen absoluut

2015

De uitslagen van de vorige TWW gehouden op zondag 14 februari 2016.

Uitslagen overall

Uitslagen per categorie

Uitslagen absoluut

2014

De uitslagen van de TWW gehouden op zondag 9 februari 2014.

Uitslagen overall

Uitslagen per categorie

Uitslagen absoluut

2013

De uitslagen van de TWW gehouden op zondag 3 februari 2013.

Uitslagen overall

Uitslagen per categorie

Per uitgeschreven nummer

2012

De TWW op zondag 12 februari 2012 moesten worden afgelast wegens aanhoudende vorst.

2011

De uitslagen van de TWW gehouden op zondag 13 februari 2011.

Uitslagen overall

Uitslagen per categorie

2010

De uitslagen van de TWW gehouden op zondag 7 februari 2010.

Uitslagen overall

Uitslagen per categorie

2009

De uitslagen van de TWW gehouden op zondag 8 februari 2009.

Uitslagen per categorie

N.B. Wegens ijsgang is op de wedstrijddag besloten 
het traject in te korten tot 2 kilometer.

2008

De uitslagen van de TWW gehouden op zondag 17 februari 2008.

Uitslagen per categorie

2007

De uitslagen van de TWW gehouden op zondag 25 februari 2007.

Uitslagen per categorie

Welkom

Vanaf 7.30 uur

Welkom 

 

Tijdschema Heat 1 | 8.45-10.00

8.45 uur

Stuurliedenvergadering in loods

9.00 uur

Vlot open

9.30 uur

Vlot dicht

10.00 uur

START Heat 1

 

Tijdschema Heat 2 | 11.15-12.30

11.15 uur

Stuurliedenvergadering in loods

11.30 uur

Vlot open

12.00 uur

Vlot dicht

12.30 uur

START Heat 2

 

Tijdschema Heat 3 | 13.45-15.00

13.45 uur

Stuurliedenvergadering in loods

14.00 uur

vlot open

14.30 uur

Vlot dicht

15.00 uur

START Heat 3

 

Afsluiting 16.30

16.30 uur

Prijsuitreiking

 

Extra informatie betreffende Heat 2

Gezien  dit de grootste heat is qua botenaantal, graag medewerking van een ieder om dit tijdschema volledig te benutten.

Vooral heat 2 is vol en is volledige vlottijd nodig!

 

Veiligheidsdocument Twentse Winterwedstrijden bij TRV Tubantia 

(mede op basis van de KNRB richtlijn veiligheid voor evenementen 2006).

 SOSKaart

Betreft veiligheid

Ad 1, algemeen.

 • De wedstrijdleider voor 2019 is Ronald van 't Oever [0655821734]. Dit nummer is 24 uur voor het begin van de wedstrijd bekend bij de meldpost van Rijkswaterstaat, de havenmeester H’lo (voor de beroepsvaart) en de sluiswachter van de sluis Delden.
 • Breng jezelf nooit in gevaar, zelfs niet bij problemen van anderen!

 • BIJ IEDERE CALAMITEIT DIENT CONTACT TE WORDEN OPGENOMEN MET DE WEDSTRIJDLEIDING, DIE ZN VERDERE ACTIES COORDINEERT. (bgg de medisch coordinator of desnoods de vereniging).

 • Alle betrokkenen zullen te allen tijde op de veiligheid van deelnemers, toeschouwers en officials letten en een eenvoudig veiligheidsprobleem zelf proberen op te lossen, eventueel met hulp van anderen in de nabijheid.

 • Belangrijke telefoonnummers zijn bekend bij iedereen die op de wedstrijddag betrokken is bij de organisatie.

 • Afgelasting

  De beslissing tot definitief doorgaan van de wedstrijd wordt de woensdag voorafgaande aan de wedstrijd genomen door de TWW commissie. Overwegingen hierbij zijn met name de weersverwachting. Er wordt niet gevaren als de verwachting, dan wel het actuele weer, niet binnen de verenigingsregels hiervoor vallen (mist, windkracht in combinatie met de windrichtingrichting, temperatuur ijsgang etc).

  In geval van afgelasting wordt dit terstond gecommuniceerd met de meldpost van Rijkswaterstaat, de havenmeester H’lo en de sluiswachter. Vervolgens wordt dit z.s.m. gepubliceerd op de website. Indien door onvoorziene omstandigheden later afgelast wordt, is er een communicatieplan.

 • Medisch coördinator (arts)

  Er is een BHV-er op het terrein, te bereiken via de wedstrijdleider

  Er is een AED beschikbaar bij de voetbalvereniging .

  De BHV-er neemt z.n. de beslissing tot het inschakelen van een ambulance. (Geef het juiste adres,
  waarnaar de hulpdiensten zich moeten begeven (stad, straat, nummer, postcode, kruispunt,
  speciale toegang, praatpaal, enz.) en eventueel wat de gemakkelijkste manier is om er te
  geraken. (Via het fietspad!). De meldkamer beschikt over de SOS-kaart van de vereniging. Als je
  niet belt vanaf de plaats van het incident, vertel dit dan ook aan de operator.

  De medisch coördinator neemt z.n. de beslissing tot het inschakelen van een ambulance. (Geef het juiste adres, waarnaar de hulpdiensten zich moeten begeven (stad, straat, nummer, postcode, kruispunt, speciale toegang, praatpaal, enz.) en eventueel wat degemakkelijkste manier is om er te geraken. (Via het fietspad!). De meldkamer beschikt over de SOS-kaart van de vereniging. Als je niet belt vanaf de plaats van het incident, vertel dit dan ook aan de operator.

 • Calamiteit op het wedstrijdterrein

  Er is een plan voor ontruiming wedstrijdterrein, bekend bij wedstrijdleiding, medisch coördinator, vlotbemensing, bardienst etc)

     

Ad 2, op het botenterrein

Parkeerwachten houden toezicht op de volgende regels:

 • Het botenterrein zal worden ingericht op de gemeenschappelijke parkeerplaats van Tubantia, de watersportvereniging en de kanoclub. Hier alleen botenwagens. De personenauto’s parkeren na loskoppelen op de parkeerplaats van de voetbalverenigingbij het viaduct of in de wijk..

 • Langs de Kanaaldijk wordt NIET geparkeerd.

 • De toegang via fietspad over het botenterrein tot de ingang van het verenigingsterrein wordt vrijgehouden voor hulpdiensten.

Ad 3, op het verenigingsterrein

 • De vlotcommissaris is verantwoordelijk voor de gang van zaken op het wedstrijdterrein

  Hij / zij regelt de gang van zaken op het vlot mbt de tijd van oproeien, de richting van aankomen en wegvaren, voorrang etc.

  Hij / zij zorgt dat de route tussen het botenterrein en het vlot wordt vrijhouden voor boten EN hulpdiensten en

  Hij /zij zorgt dat de jeugd de riemen zsm na aankomst van een boot van het vlot afvoeren.

   

Ad 4, op het water

 • De stuurman/-vrouw draagt een reddingsvest. [ zelf meebrengen ]
 • Tijdens de wedstrijden is het kanaal tussen de Annabrug en de Oelerbrug verboden voor beroepsvaart.
 • De beroepsvaart wordt ingelicht / tegengehouden door resp. de havenmeester Hengelo en/of de sluiswachter van de Sluis Delden
 • Daarnaast worden er stremmingsborden opgehangen op de genoemde bruggen, welke tijdens de scheepvaartpauze worden afgedekt en voor 1700 uur weer verwijderd zijn.
 • Begin en eind van de scheepvaartpauze worden gecommuniceerd door de wedstrijdleiding met de sluiswachter en havenmeester.
 • Mocht een ploeg te water raken schiet de dichtstbijzijnde controlepost (langs de kant of op het water) te hulp en helpt de slachtoffers zo snel mogelijk uit het water. Als zij niet verder roeien, wordt de wedstrijdleiding gebeld, die onmiddellijk de BHV-er waarschuwt om ze met de auto op te laten halen. Zie verder de “do’s and don’ts bij onderkoeling”. Ook regelt de wedstrijdleiding z.n. een ploeg om de boot terug te varen.
 • Op het water zijn 2 motorbootjes van de organisatie, voor de start en achter de finish, beide uitgerust met telefoon, isolatiedekens, touw en reddingsboei. Het bootje achter de finish is daarbij uitgerust met een marifoon en wordt bemand door iemand met marifooncertificaat.
 • Langs de wedstrijdbaan zijn er behalve de start- en finishpost diverse mobiele controleposten, allen uitgerust met telefoon, isolatiedeken, touw , de SOS-kaart zoals in het programmaboekje en een telefoonlijst, zodat er toezicht is op de gehele wedstrijdbaan.
 • Op de SOS-kaart in het programmaboekje zijn naast de bruggen en plaatsen van aandacht ook de Fauna Uittreed Plaatsen aangegeven.
 • Achter de bar hangt de SOS-kaart waarop eveneens aangegeven hoe de diverse delen van het traject aan beide zijden van het kanaal met de auto en/of fiets bereikbaar zijn.
 • Tijdens de stuurliedenvergadering zal gewaarschuwd worden voor mogelijke beroepsvaart tijdens op- en uitroeien en hoe te handelen.
 • Behalve de telefoonlijst zullen alle medewerkers een exemplaar van de “do’s and don’ts bij onderkoeling” uitgereikt krijgen.
 • Het vlot is beveiligd met een boeienlijn om aanvaringen tussen ploegen, die nog moeten finishen en ploegen, die willen aanleggen, te voorkomen

   

Ad 5, langs de kant

 • Meefietsers moeten opletten op spaarzaam verkeer, het is geen fietspad, maar een weg. (stuurliedenvergadering).

onderkoelingkaart

 

Actuele meldingen

skiffverbod Skiffverbod
Watertemperatuur onder de 10°C. Skiffverbod actief voor diegenen zonder dispensatie 

werkzaamhedenboei

Werkzaamheden door verruiming Twentekanalen
Versmallingen in kanaalvak aanwezig. Mogelijk extra scheepvaart!

 

reddingsvest

Reddingsvest voor stuur verplicht bij:

 • Kledij waarmee moelijk is te zwemmen
  Meer info

Sponsors van de TWW

time team

Volg ons op social media

fbiconinstaicon

Instagram

Onze laatste berichten op Instagram!

Agenda

Geen evenementen
 

Weersverwachting

Buienradar