De Twentse Courant Tubantia schreef een artikel over de watertemperatuur in het Twentekanaal. Mede de oorzaak dat men bij Tubantia vrijwel het gehele jaar door kan roeien. Sinds enkele jaren kun je op deze website de actuele watertemperatuur hier vinden.

 

Uit de Twentse Courant Tubantia 23 juli 2018

HENGELO - De temperatuur van het water in het Twentekanaal bij Hengelo is geregeld meer dan 30 graden Celcius. Dat is boven de norm van Rijkswaterstaat voor een goede waterkwaliteit. Oorzaak zijn koelwaterlozingen in combinatie met de hoge temperaturen.

Bij de sluis in Hengelo was het water op 8 juli 31,1 graden en op 17 juli 31,7. Ook gemiddeld was het kanaalwater nergens in het land zo warm als bij Hengelo.

Voor de meeste plekken geldt als norm voor de maximale watertemperatuur 25 graden. Bij het lozen van koelwater in rivieren is de norm dat het rivierwater maximaal 3 graden mag opwarmen, tot 28 graden. Als de watertemperatuur hoger is, leidt dat tot beperking van de lozingen.

Voor kanalen, riviermondingen en de Noordzee gelden iets hogere normen. Voor het Twentekanaal heeft AkzoNobel een vergunning om koelwater te lozen, tot het kanaalwater maximaal 30 graden is. Daarboven moet AkzoNobel actie ondernemen.

Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat is AkzoNobel 'zeer proactief'. "Ze zijn circa drie weken geleden al begonnen met het informeren van Rijkswaterstaat. Zij hebben de productie al teruggebracht en gaan dat waarschijnlijk nog verder doen, ook gezien de bouwvak."

Dat de 30 graden af en toe wordt overschreden, is volgens de woordvoerster geen probleem voor de flora en fauna in het kanaal. "We kijken voor de waterkwaliteit naar de gemiddelde warmte over een langere periode. Die mag niet resulteren in een hogere warmte op een langere termijn. Dan krijg je wel veranderingen of problemen met het leefmilieu."

Volgens Rijkswaterstaat wordt er ondanks de gemeten temperaturen nog geen actie ondernomen. "Nog nergens in Nederland is de watertemperatuur dusdanig dat er geen koelwater meer geloosd mag worden."

Temperatuur

Botenloods

Webcam

Weersverwachting

Buienradar